[PAGE FIELD RECURSIVE]

Sidste nyt

27-05-2019

Vil du bruge dine kompetencer fra sporten i investeringsbranchen? proVeo søger kundechefer fra elitesportens verden!

Læs mereSe flere nyheder

"Jeg tror meget på, at man også kan bruge det til noget positivt i sin respektive sport, at læse ved siden af. Det vil uden tvivl kræve en masse selvdisciplin og hårdt arbejde, men i sidste ende, er det 100 % det værd at gøre det."

Frederik Helstrup, fodboldspiller og studerende på Jura deltid på SDU

Finansøkonom Online

EA DANIA

 
Drømmer du om en karriere i den finansielle sektor kombineret med sport på højt niveau?

På Erhvervsakademi Dania har du mulighed for at tage finansøkonomuddannelsen som et onlinestudie. I samarbejde med Study4player har Erhvervsakademi Dania skabt en uddannelse med et online virtuelt læringsmiljø, der, gennem din egen læring og indgåelse i gruppesammenhænge, er med til, at du kan blive fremtidens førende medarbejder i den finansielle sektor.

Uddannelsen er designet på en måde, så du som studerende i høj grad involveres i undervisningen. Vi har særligt fokus på udvikling af dine analytiske-, refleksive-, kommunikative- og samarbejdsmæssige kompetencer.

Bemærk: Finansøkonom online har opstart i september, og hele uddannelsen er SU-berettiget.

Mål
Vores mål er at give dig en personlig og faglig udviklende uddannelse, som vil gøre dig i stand til at bidrage i den finansielle sektor sideløbende med din nuværende sportskarriere.

Fleksibilitet i top
Vores online set-up skaber en fleksibilitet for dig som studerende, hvilket gør det muligt at fokusere på din sport og samtidig tage en videregående uddannelse. Du kan deltage i undervisningen, når du har tid. Helt tilpasset din aktive sportskarriere.

Sociale muligheder
Vi har lagt stor vægt på at skabe et socialt element i uddannelsen, selvom det foregår på internettet. Vi lægger op til at mødes ca. fire gange i løbet uddannelsen, og vi vil forsøge at tilrettelægge det således, at flest mulige kan deltage på disse læringscamps.

Husk at hele uddannelsen kan tages online. Der foregår ingen almindelig klasseundervisning, og der er kun mødepligt ved de skriftlige prøver.

Job og videreuddannelse
Finansøkonomuddannelsen er en praksisnær uddannelse med meget gode beskæftigelsesmuligheder. Uddannelsen giver muligheder for at få arbejde inden for mange forskellige områder så som pengeinstitut, realkredit, revision, pension/forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.

Som finansøkonom har du endvidere gode efteruddannelsesmuligheder. Du har direkte adgang til HD anden del eller til at gennemføre HA på afkortet tid.

Fokus
Uddannelsen fokuserer på, at du udvikler kompetencer, der gør dig i stand til at varetage rådgivningsmæssige jobs i den finansielle sektor. Du vil gennem studietiden få opbygget analytiske og teoretiske kompetencer, således at du efter studiet kan indgå i komplekse finansielle overvejelser i sektoren, eller videreuddanne dig til bachelor på universitetet.

Uddannelsens fag

 • Erhvervsjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Finansielle markeder og rådgiv¬ning
 • Finansiel markedsføring
 • Privatøkonomi
 • Samfundsøkonomi
 • Statistik
 • Salg og kunderelationer
 • Økonomisk metode

Uddannelsens kerneområder

 • Den finansielle sektor og virksomheder
 • Finansielle produkter
 • Privatkunderådgivning
 • Erhvervskunderådgivning

Dagligdagen på studiet
Som studerende på Finansøkonom Online, vil du opleve en stor fleksibilitet og mulighed for individuel tilpasning af uddannelsesforløbet til din karriere som eliteidrætsudøver.

Uddannelsen bygger på IT-teknikker, der gør det muligt for dig at indgå i diskussioner og gruppearbejder på tværs af landegrænser. Du vil opleve at kunne være i daglig kontakt med såvel din underviser, samt de øvrige studerende på uddannelsen.

Undervisningen lægger vægt på, at du gennem forskellige forløb, så som projekter, dialog og portfolio, bygger videre på den viden og teori, som du har oparbejdet gennem arbejdet med læsning af litteratur, onlineforelæsninger, formidling via video, ect.

Praktik
Som en del af uddannelsen vil der indgå et praktikforløb. Her kan der potentielt være et godt match til nogle af 4players samarbejdspartnere - eks. Nordea, der tilbyder praktikforløb for Finansøkonom studerende. Læs mere om dine praktikmuligheder ved 4players partnere ved at klikke dig ind på de enkelte virksomhedspræsentationer under Virksomhedspartnere

Adgangskrav
For at komme ind på uddannelsen skal du som minimum opfylde et af følgende adgangskrav:

 • En gymnasial uddannelse (stx, hf, htx eller hhx) med engelsk C og matematik eller erhvervsøkonomi på B-niveau
 • En relevant erhvervsuddannelse for eksempel inden for økonomi eller finans med engelsk på C-niveau og matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau
 • En erhvervsuddannelse, som kan sidestilles med ovenstående, samt at ansøgeren efter akademiets skøn kan gennemføre uddannelsen

Har du ikke haft erhvervsøkonomi på B-niveau eller stiftet bekendtskab med bogføring og daglig revision, kunne det - som forberedelse til Finansøkonom studiet - være en hjælp at supplere med et AU-fag (akademiuddannelsesfag) i "Indledende Erhvervsøkonomi med regneark" eller "Økonomistyring". Tag kontakt for yderligere info om dette.

For yderligere info og inspiration, se også følgende cases/artikler omkring uddannelsen:
Sabina Jacobsen: Finansøkonom ONLINE optimal for håndboldspiller

Mie Nørup Isaksen: At læse min uddannelse online er en drøm

Kontakt
For yderligere info og interesse kontakt koordinator i Study4player Online Academy, Jesper M. Kristensen, på mail jesper.kristensen@spillerforeningen.dk eller telefon 27144922.

Du kan også tage direkte kontakt til koordinator på Erhvervsakademi Dania, Stine Kirkegaard, for en snak om dine muligheder. Stine kan kontaktes på mail sk@eadania.dk eller telefon 72291500.