[PAGE FIELD RECURSIVE]

Sidste nyt

27-05-2019

Vil du bruge dine kompetencer fra sporten i investeringsbranchen? proVeo søger kundechefer fra elitesportens verden!

Læs mereSe flere nyheder

"Jeg tror meget på, at man også kan bruge det til noget positivt i sin respektive sport, at læse ved siden af. Det vil uden tvivl kræve en masse selvdisciplin og hårdt arbejde, men i sidste ende, er det 100 % det værd at gøre det."

Frederik Helstrup, fodboldspiller og studerende på Jura deltid på SDU

HF enkeltfag på Randers HF & VUC

Randers HF

Randers HF & VUC tilbyder skræddersyede undervisningstilbud til dig, der vil kombinere din uddannelse med din elitesport. 

På Randers HF & VUC kan du tage en hel HF, der giver dig en gymnasial uddannelse og adgang til stort set alle videregående uddannelser. HF åbner døre.

Vi tilbyder fleksible løsninger, hvor du følger HF som enkeltfag på enten hold eller via fjernundervisning, hvor du får:

  • et individuelt tilpasset forløb
  • en fleksibel studieform, du kan tilpasse til din sport
  • optimale betingelser for at gennemføre en gymnasial uddannelse sammen med din elitesport

Følger du holdundervisning i dagtimerne bliver dit skema tilrettelagt, så du kan passe morgentræning tirsdag og torsdag.

Studiets opbygning
Du kan selv sammensætte en hel HF ved at følge op til fem fag samtidig via fjernundervisning eller på holdundervisning.

Hvert fag er inddelt i 6-8 moduler. Fagene er nøje beskrevet i de forskellige moduler, så du ved, hvad faget omfatter, hvilket materiale du skal arbejde med, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver du skal aflevere.

Se en oversigt over de fag, der udbydes som fjernundervisning her

Fjernundervisning giver stor frihed og underviseren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så du kan arbejde på egen hånd. Al undervisning foregår elektronisk og hvert fag er oprettet på en digital platform, hvor al kommunikation foregår. 

Du kan desuden deltage i to seminarer på Randers HF & VUC af et par timers varighed - et startseminar og et eksamensseminar, og du har mulighed for løbende kontakt og faglig vejledning hos din underviser.

Du kan begynde på et fag i august eller januar. I de fleste tilfælde kan du vælge mellem hel- eller halvårstilrettelæggelse. Du har også mulighed for at starte på et forløb i løbet af studieåret.

Krav til udstyr
Du skal have adgang til computer og internet, og du skal være fortrolig med at arbejde elektronisk.

Flere fag har desuden mundtlige afleveringer, og derfor skal du have mulighed for at optage lyd via en mikrofon på din computer eller andet udstyr.

Vi sørger for at du får den nødvendige software.

Pris på deltagelse på enkeltfag
Hvert fag koster 550 kr. Enkelte valgfag koster 1.400 kr.

Se alle priser her

Optagelseskrav
Vi foretager altid en individuel vurdering, men de generelle optagelseskrav til HF-enkeltfag er, at du enten har:

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (AVU) med tilfredsstillende resultat

eller har:

  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og har yderligere uddannelse

Kontakt og tilmelding
Studievejleder Henrik Nygaard
ny@randershfvuc.dk
Tlf: 25 22 39 95