[PAGE FIELD RECURSIVE]

Sidste nyt

14-05-2019

Månedens profil: Stærk lederprofil med cand.merc. og erhvervserfaring

Læs mereSe flere nyheder

"Jeg tror meget på, at man også kan bruge det til noget positivt i sin respektive sport, at læse ved siden af. Det vil uden tvivl kræve en masse selvdisciplin og hårdt arbejde, men i sidste ende, er det 100 % det værd at gøre det."

Frederik Helstrup, fodboldspiller og studerende på Jura deltid på SDU

EAAA logo

International handel og markedsføring

UDNYT ELLER SKAB DIT SÆLGERGEN TIL FULDE. På Erhvervsakademi Aarhus (International Handel og markedsføring) lærer du at planlægge og gennemføre salg og markedsføring succesfuldt ligesom du trænes i effektive værktøjer, så du kan kommunikere målrettet og sælge med succes til forskellige kundetyper. Uddannelsen er direkte kompetencegivende til Diplomuddannelsen Int. Handel og Afsætning.

Vi tager vi højde for dig som elitesportsudøver og din begrænsede mulighed for at følge undervisningen fysisk. Gennem en blanding af fremmøde og online undervisning (Blended Learning) samt en fast tilknyttet mentor tilbyder vi dig undervisning, der giver dig kompetencerne til at udføre salg og markedsføring på professionelt niveau.

Uddannelsen giver dig kompetencer indenfor salg, salgsledelse, markedsføring, kommunikation, forhandlingsteknik, kulturforståelse  og afsætningsstrategi som gør dig i stand til at varetage mange forskellige jobs indenfor salg, service og marketing som eksempelvis salgskonsulent, account manager, key account manager, salgschef, marketing koordinator eller salgskoordinator. 

Uddannelsen giver dig bl.a.:

 • Adgang til diplomuddannelsen International Handel og Markedsføring
 • En praksisnær uddannelse, som er lige til at anvende
 • Effektive værktøjer til at planlægge og gennemføre salg og markedsføring succesfuldt
 • Kompetence i udarbejdelse af salgs- og marketingplaner
 • Indsigt og kompetence i markedsanalyse
 • Færdigheder i effektiv kommunikation og forhandling med mange forskellige kundetyper
 • Færdigheder i sociale medier og opbygning af brand
 • Færdigheder i præsentationsteknik og gennemslagskraft
 • Fagene
  • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
  • Strategisk salg (10 ECTS)
  • Afsætningsstrategi (10 ECTS)
  • Markedsføring og forhandling
  • International markedsføring og analyse (10 ECTS)
 • Valgfag
  • Salgsledelse (10 ECTS)
  • Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Fagene tages som deltidsstudie over 2-3 år, hvor hvert fag tager 3-4 måneder. Fagene kan også tages som et intensivt forløb efter nærmere aftale. Alle fag afsluttes med kompetencegivende eksamen, som samlet giver titlen Merkonom (4 fag) eller Akademiuddannelsen i Int. Handel og markedsføring (5 fag + afgangsprojekt).

Målgruppe: Uddannelsen er for alle, der ønsker at arbejde med salg og markedsføring.

Arbejdsformer: Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, hvor de studerende i samarbejde med en underviser skal arbejde med sig selv og hinanden som cases. En stor del af undervisningen er også tilrettelagt online, hvor du selv interaktivt arbejder med opgaver, som kan følges af din mentor.

Niveau: Uddannelsen er baseret på AU International Handel og Markedsføring (VVU). Du kan bruge uddannelsen som et selvstændigt kursusforløb eller som led i din merkonom- eller akademiuddannelse. Hvert fagmodul tæller 10 ECTS og uddannelsen samlet udgør 60 ECTS.

Eksamen: På uddannelsen udarbejder du en projektopgave, som tager udgangspunkt i en konkret salgsopgave. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i projektet. Eksamen foregår i Århus eller online efter individuel aftale.

Tilrettelæggelse: Uddannelsen er tilrettelagt med 4 hele dages undervisning pr. fag i Århus samt 6 online lektioner. Hvert enkelt fag er fordelt på ca. 3-4 måneder med. Se næste fag og opstartsdato for faget HER

Det anbefales at deltage i undervisningen i Århus, men der er ikke mødepligt. Det vil derfor være muligt at læse op selv hvis man er forhindret i fremmøde i Århus.

Alle får tilknyttet en personlig mentor under forløbet. Det giver bedre overblik og gør det lettere at samle op på tabt undervisning. Mentor vil være Brian Kruse Jacobsen, chefkonsulent og underviser på forløbet. Brian har 20 års erfaring  indenfor salg, salgsledelse og forretningsudvikling i kundevendte organisationer som TDC, Post Danmark, VELFAC og MCPHONE.

Datoerne for de 6 online lektioner aftales med underviseren/mentor på første undervisningsdag.

Adgangskrav: For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU) skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3
 5. Mindst 2 års erhvervserfaring på fuld tid

Selvom du ikke opfylder en af de ovenstående betingelse så tag kontakt - så kigger vi på hvad der er muligt.

Økonomi: Deltagergebyret er mellem kr. 5.200,- og 6.900,- pr. fag. Prisen er ekskl. materialer og forplejning. Deltagergebyret kan evt. finansieres vha. SVU; Statens Voksen Uddannelsesstøtte (læs mere nedenfor), Omstillingsfonden (læs mere nedenfor) eller en bruttolønsordning.

 • SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte): Der kan søges Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) iht. gældende SVU-regler. SVU-satsen er pt. DKK 630 pr. dag. Du kan søge SVU til de dage, du deltager i undervisning, studerer, skriver projektopgave eller er til eksamen. Se www.svu.dk.
  Bemærk at Erhvervsakademi Aarhus og Spillerforeningen ikke kan holdes ansvarlige for, om du rent faktisk opnår SVU.
 • Omstillingsfonden: Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år, hvis du lever op til fem krav. Det betyder, at du hen over 4 år kan få tilskud på i alt 40.000. Læs mere om tilskuddet HER

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Aarhus og Spillerforeningen.
 

For yderlige info og inspiration, se følgende cases/artikler omkring uddannelsen: 

Kevin Mensah: Studiet giver mit liv mere værdi

Kasper Risgaard: Uddannelsen gav mig virkelig ro i maven

Mads Agesen, Michael Eskesen og Kasper Risgaard: Karriereskifte? Sælgerjobbet ligger lige til højrebenet

Study4player tager temperaturen på: Int. Handel og Markedsføring


For praktisk info og interesse i tilmelding kontakt:
Jesper M. Kristensen, koordinator i 4player
Tlf.: 27144922
Mail: jesper.kristensen@spillerforeningen.dk

Klik her for direkte link til tilmelding


Du kan også kontakte markedschef på Erhvervsakademi Aarhus, Brian Kruse Jacobsen, for yderligere info og en snak om dine muligheder:
Brian Kruse Jacobsen, markedschef
Tlf.: 72 28 61 65
E-mail: bkj@eaaa.dk