[PAGE FIELD RECURSIVE]

Sidste nyt

27-05-2019

Vil du bruge dine kompetencer fra sporten i investeringsbranchen? proVeo søger kundechefer fra elitesportens verden!

Læs mereSe flere nyheder

"Jeg tror meget på, at man også kan bruge det til noget positivt i sin respektive sport, at læse ved siden af. Det vil uden tvivl kræve en masse selvdisciplin og hårdt arbejde, men i sidste ende, er det 100 % det værd at gøre det."

Frederik Helstrup, fodboldspiller og studerende på Jura deltid på SDU

SDU_lille

Jura

Syddansk Universitet tilbyder nu som de første - og eneste - i landet, at jura på deltid kan læses som fjernstudie. Det betyder, at du på fem år kan tage en bachelor i jura, hvor du kan være geografisk placeret andre steder i verden end ved den fysiske tilstedeværelse i undervisnings-lokalet.

- Jeg oplever sammenspillet mellem at være professionel fodboldspiller og læse jura deltid som godt. Jeg synes det giver en god balance i mit liv, at jeg har noget andet at tænke på end fodbold. Jeg er også bevidst om, at der er et liv udenfor fodboldverdenen, og det er også en af grundene til at jeg har valgt at læse ved siden af fodbolden, siger Frederik Helstrup om at læse Jura deltid ved siden af fodbolden.

Med uddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet. 
 

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Studiet er opdelt i tre dele med vægt på klassiske juridiske discipliner fordelt på ti semestre, og således fem år i alt.

  • Første del består af: Familie- og arveret, juridisk metode, forfatningsret, EU-ret samt forvaltningsret.
  • Anden del består af: Formueret 1, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse, obligationsret samt kriminalret.
  • Tredje del består af: Folkeret, Retshistorie, almen retslære og retssociologi, selskabsret, International Private Law and International Trade Law, to valgfag samt bachelorprojekt.

Yderligere er Juridisk Institut i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek i gang med at udvikle materialer til e-læring i bibliotekets juridiske ressourcer. Formålet er, at de studerende får et grundigt kendskab til de væsentligste services og ressourcer på SDUB´s hjemmeside, samt bliver fortrolige med at søge i de juridiske databaser og hjemmesider.
 

Fleksibilitet

Af mere praktisk karakter betyder fjernstudie, at den studerende kan følge undervisningen fra hvilket sted i verden, de er placeret- og på lige det tidspunkt, der passer den studerende. Alle forelæsninger liveoptages og den studerende kan således se dem live, eller når det passer den studerende på et senere tidspunkt. Der er altså tale om en fleksibel undervisningsform, hvor det er den studerende, der sættes i centrum og ikke undervisningstidspunktet. 

Den nye teknik gør det ydermere muligt at deltage i gruppearbejde online samt stille spørgsmål til undervisere online.  

Denne nye mulighed henvender sig til folk, der gerne vil videreuddanne sig ved siden af deres arbejde, men ikke har mulighed for at være fysisk på universitetet de ca. 30 lørdage om året, som deltidsstudiet tidligere har krævet. 

Fjernstudiet er for alle, men er især også oprettet med henblik på elitesportsudøvere, der ønsker at uddanne sig samtidig med de gør karriere indenfor deres sport. Hyppige rejser i ind- og udland samt faste træningstider har før gjort det svært for sportsfolk at uddanne sig mens de dyrker sport på eliteplan. 
 

Fremtidsmuligheder med uddannelsen

Du tilegner dig en selvstændig erhvervskompetence, og kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelsen i jura.
  

Bemærk, at bacheloruddannelsen i jura er en betalingsuddannelse. Se priser her

Uddannelsen kan evt. finansieres gennem en bruttolønsordning. Læs mere her

 

Læs mere om uddannelsen på Jura på deltid

Se også følgende cases/artikler omkring uddannelsen:
Study4player tager temperaturen på: Jura

For yderligere info kontakt:
Ulrike Barten, studieleder på Juridisk Institut, SDU
Telefon: 65 50 40 91
E-mail: ulb@sam.sdu.dk