[PAGE FIELD RECURSIVE]

Sidste nyt

30-11-2018

Patrick Timo: Mine drømme har skiftet scene

Læs mereSe flere nyheder

"Jeg tror meget på, at man også kan bruge det til noget positivt i sin respektive sport, at læse ved siden af. Det vil uden tvivl kræve en masse selvdisciplin og hårdt arbejde, men i sidste ende, er det 100 % det værd at gøre det."

Frederik Helstrup, fodboldspiller og studerende på Jura deltid på SDU

CPHBusiness

 

Få en karriere inden for kommunikation og formidling

Drømmer du om en fremtidig karriere inden for kommunikation?  Vil du opnå de kompetencer, som mange virksomheder efterspørger, og samtidig have tid til at dyrke sport på højt niveau? Så er en skræddersyet akademiuddannelse i kommunikation og formidling på Cphbusiness lige noget for dig!

Indhold og opbygning
Med en akademiuddannelse i kommunikation og formidling får du værktøjerne til at kunne tage del i virksomhedens professionelle kommunikation, både internt og eksternt. Du kobler teori og praksis under uddannelsen og bliver i stand til at udvikle, planlægge og udføre strategiske kommunikationsopgaver.

Cphbusiness har skræddersyet uddannelsen, så den passer perfekt til dig som elitesportsudøver. Undervisningen forgår online, og du kan derfor deltage uanset hvor i landet du bor. Du får desuden tilknyttet en personlig mentor fra Cphbusiness, som vejleder dig under forløbet og fører dig til eksamen.

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling er:

 • Fleksibel - Du tager ét fag ad gangen, afslutter det og kan holde pause i din uddannelse, hvis du får ekstra travlt i en periode.
 • Online - Du får adgang til undervisningsmaterialet online, så du kan læse i dit eget tempo og give den en skalle, når du har ekstra tid.
 • Anerkendt - Cphbusiness er en statsgodskendt uddannelsesinstitution, så dine eksamener tæller i det danske uddannelsessystem, og du får ECTS hver gang, du består et fag.

"Vi har gjort vores yderste for at tilpasse uddannelsen til elitesportsfolk og de krav, der følger med den karriere." - Poul Duus Gilling, underviser på sportsmanagement-uddannelsen på Cphbusiness og tidligere uddannelseschef i DBU gennem 13 år.

Første fag: Kommunikation i praksis
På kommunikation i praksis lærer du, hvordan du via budskabs- og målgruppeanalyse finder frem til det rette kommunikationsmedie, og du får indblik i de dynamiske kommunikative processer og hvordan du planlægger og gennemfører virksomhedens kommunikation.

Vi beskæftiger os bl.a. med:

 • hvordan du planlægger din kommunikation, så den passer til den specifikke situation
 • hvordan du anvender relevante værktøjer til varetagelse af daglige kommunikationsopgaver
 • hvordan du styrker din personlige kommunikation

Læs desuden mere om de andre fag på uddannelsen ved at klikke HER

Relevans
Kommunikation i praksis fokuserer primært på virksomhedskommunikation, og er relevant for dig, der gerne vil udvide dine kompetencer inden for kommunikation, så du effektivt kan løse din virksomheds mundtlige, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver.

Udbytte
Du får kompetencerne til at:

 • tilpasse virksomhedens kommunikation til en given situation, ud fra en analyse af afsender, modtager og budskab
 • anvender relevante kommunikationsmodeller og -værktøjer til løsningen af daglige kommunikationsopgaver
 • reflektere over din egen personlige kommunikation, så du kan tilpasse din og virksomhedens kommunikation til en given situation og målgruppe.

Adgangskrav til uddannelsen:

 • En relevant erhvervsuddannelse, eller
 • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene, kan du kontakte vores studievejledere for realkompetencevurdering (skal ske i god tid før opstart, da denne tager op til 2 uger at få igennem) på vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk eller pr. tlf. 36 15 45 17.

Praktisk information:
Periode: Opstart den 3. september 2018
Længde: 14 uger
Tidsforbrug: Ca. 19,5 timer pr. uge
Arbejdsform: Både undervisning og eksamen er online og du tilknyttes desuden en underviser fra Cphbusiness som er din mentor under forløbet
Eksamen: Foregår som udgangspunkt i uge 50
Omfang: 10 ECTS-point
Pris: 6.000 kr. (fagmodul)

Tilmeldingsfrist: Den 20. august 2018 

Tilskud til finansiering? Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år. Læs mere om tilskuddet HER

Kontakt og ansøgning
For direkte tilmelding gå til: https://www.cphbusiness.dk/study4player

For yderligere info, indledende dialog med studiet og ansøgning kontakt:
Poul Duus Gilling, Cphbusiness
Mail: pdg@cphbusiness.dk
Tlf.: 36 15 48 27

Har du generelle spørgsmål til uddannelserne under Study4player Online Academy kontakt koordinator, Jesper Mølgaard Kristensen, på mail jesper.kristensen@spillerforeningen.dk eller telefon 27144922.